บริการ

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือ และ เครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ ในชีวิต ประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บริการด้านเครือข่าย

บริการด้านเครือข่าย

บริการให้คำปรึกษางานด้านการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi Hotspot) สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ตลอดจนบริการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบติดตามยานพาหนะ

ระบบติดตามยานพาหนะ

Win GPS การติดตามยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นการนำเอาพิกัดที่ได้จาก เทคโนโลยี GPS โดยการติดอุปกรณ์รับสัญญาณที่ยานพาหนะแล้วแปลเป็นพิกัดส่งกลับ มายังเครื่อง Serverแล้วเก็บเป็นข้อมูลพิกัดทุก ๆ ช่วงเวลาที่ต้องการ หากนำพิกัดที่ server รับได้นั้นมาใส่ในแผนที่เราก็จะได้เส้นทางที่ยานพาหนะที่วิ่งไปตามช่วงเวลาที่เราต้องการทราบได้ทันที

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

เราให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบเฝ้าดูแลความปลอดภัย เหมาะสำหรับธุรกิจ ห้างร้านและบ้านพักอาศัยทุกประเภท บริการทางด้านระบบเปิด-ปิดประตูที่ทันสมัย ปลอดภัย สู่ยุคไอทีด้วยเทคโนโลยีการเข้า – ออกประตู ด้วยการทำงานของระบบประตูอัจฉริยะ ที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่าระบบประตูทั่วไป (Digital Door Lock) ระบบสื่อสารด้วยภาพ (Video Door Phone) สำหรับผู้มาเยือนโดยไม่ได้นัดหมาย สามารถเปิดประตูด้วยปุ่มเดียว รวมถึงระบบสัญญาณกันขโมยทั้งแบบเดินสายและไร้สาย (Alarm System)

ระบบสมองกลแบบฝังตัว

ระบบสมองกลแบบฝังตัว

ความสามารถในการรับ - ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) เข้าไปในเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่จะควบคุมอีกทอดหนึ่งได้โดยไม่จำกัดระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การตรวจวัดระดับน้ำเพื่อดูผลการตรวจวัดแบบ Real Time ผ่าน Website,การส่ง ข้อความจาก Web เข้าไปยังมือถือ หรือการสั่งปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน Website เป็นต้น

บริการสัญญาดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์

บริการสัญญาดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์

คือบริการดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client หรือ Workstation) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมไปถึง การให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายให้ถูกต้อง และลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้

บริการโอสติ้ง

บริการโอสติ้ง

บริการฝาก Web hosting เป็นการฝากเว็บไซต์บนเครื่อง Server ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ภายใต้ระบบ Firewall มีการจัดการระบบ ด้วย LINUX SERVER ควบคุมและจัดการด้วยระบบ PLESK 8 ดูแลระบบด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับ Web Application ต่าง ๆ อีกทั้งมีบริการให้เช่าระบบฐานข้อมูล SQL , บริการเก็บสถิติผู้ชม , บริการลงทะเบียน และ Search Engine ท่านจะได้รับความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการในการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วย Gateway คุณภาพของ CSLoxinfo และ Pacific Internet ไร้ขีดจำกัดเรื่องปริมาณรับส่งข้อมูล และสามารถรองรับทุก Multimedia Application เช่น TV-Online, Radio Online, Voip หรือ Application ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Radius Server จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับ

บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด

ปี 2548 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศไทยว่า “ จะต้องมีจำนวนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย”

บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกระแสของการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้มากขึ้น โดยเริ่มจัดตั้งและดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วินบรอดแบนด์ บริหารงานโดยคณะกรรมการคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์, การสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ พร้อมผู้จัดการมืออาชีพและทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ

วินบรอดแบนด์ เริ่มธุรกิจด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ADSL, Leased Line หรือ IP Star เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัยและลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมบริการเชื่อมต่อสัญญาณอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่เน้นคุณภาพและการบริการหลังการขาย วินบรอดแบนด์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และกลุ่มองค์กรระดับใหญ่ ในการจัดหาระบบและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของลูกค้าทุกระดับ

เราจะมุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการภายใต้ส่วนผสมของ DNASS (Device Network Application Solution and Services) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ข้อมูลติดต่อ

  •   0 5380 6543 , 0 5328 0900
  •   256 M.6 Chiangmai-Hangdong Rd., Maehia,Maung,Chiang Mai 50100
  •   info@winbroadband.com.

ติดต่อเรา

Address : 256 M.6 Chiangmai-Hangdong Rd., Maehia,Maung,Chiang Mai 50100